Change management: AFAS wijzigingsbeheer

Het klinkt best interessant dat ‘Change Management’, vind je ook niet? In de IT-volksmond staat het voor wijzigingsbeheer. Met deze dienst leveren we snel een oplossing waar jouw organisatie ook echt verder kan. Zonder verstoringen in de operatie en een AFAS omgeving die gedurende het doorvoeren van de wijziging beschikbaar blijft. Zo blijf je als organisatie flexibel en wendbaar. Een concrete toepassing van de inzet van Change Management lees je in deze blog!

Inzet van Change Management na veranderingen in wettelijke regelgeving

Een recent voorbeeld waarbij we samen met de klant Change Management hebben ingezet, is bij de nieuwe regelgeving met betrekking op het Betaald Ouderschapsverlof. Deze nieuwe regeling is sinds 2 augustus 2022 van kracht gegaan. Bij de betreffende organisatie wilde een medewerker gebruik maken van deze nieuwe vorm van Ouderschapsverlof. Dit bleek een arbeidsintensief proces te zijn met de nodige administratieve rompslomp. De inrichting van het verlofportaal was hier nog niet op afgestemd en daardoor kon de medewerker hier geen gebruik van maken, terwijl deze er wel recht op had. Je wilt als werkgever of leidinggevende natuurlijk te allen tijden teleurstelling en frustratie bij je medewerkers voorkomen. De optimalisatie van het  verlofportaal in AFAS Profit bood hier de oplossing!

Een complex vraagstuk

De inrichting van Het Betaald Ouderschapsverlof is een complex vraagstuk op het gebied van hr-processen. Het proces raakt arbeidsvoorwaarden en is daarmee een risicovolle wijziging binnen de inrichting van de applicatie. De inrichting van het ouderschapsverlofportaal, de vastlegging van de wijziging en het testen van het proces brachten een inrichtingstijd met zich mee van 10 uur. Door de inzet van Change Management kon binnen een week kon gemaakt worden van de nieuwe functionaliteit in AFAS Profit.

Snelle oplossing door samenwerken

Om de inrichting zo goed mogelijk uit te voeren is eerst een plan van aanpak opgesteld wat door de klant is beoordeeld en geaccordeerd. Vervolgens is aan de klant gevraagd om alle verschillende roosters die binnen haar organisatie van toepassing zijn in kaart te brengen. Na aanlevering van deze gegevens door de klant is de Service Consultant aan de slag gegaan met de inrichting en zijn alle inrichtingsaspecten beschreven en geborgd in het klantportaal van KWEEKERS. Als laatste voerde de klant zelf de test uit voordat de opnieuw ingerichte portaalpagina live ging. Door deze samenwerking konden medewerkers op korte termijn gebruik maken van deze nieuwe regeling.

Wat als er geen gebruik was gemaakt van Change Management?

Als we Change Management niet ingezet hadden, dan had er voor de inrichting van dit onderdeel een project opgezet moeten worden. Daar komen ook nog de kosten van een projectleider bij. Bovendien kan het plannen van een dag bij onze projectconsultants vaak niet op zeer korte termijn. Geen ideale situatie als je behoefte hebt aan een snellere oplossing.

Daaarnaast zouden de medewerkers van deze organisatie ook nog langer hebben moeten wachten totdat ze gebruik konden maken van deze nieuwe regeling omtrent Betaald Ouderschapsverlof. Dat zou bij meer medewerkers ergernis en ontevredenheid hebben veroorzaakt. En dat wil je juist voorkomen!

Ervaar zelf de voordelen van Change Management!

Lees meer over het doel, de voordelen en de zekerheden van Change Management op deze pagina. Wil je graag meer weten? Vul dan het contactformulier in en één van onze experts uit het Service Team belt je terug.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce tristique finibus varius.

Meer nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laat je inspireren

We hebben nog wat andere suggesties voor je om te lezen: